Phần mềm quản lý spa

Giá: Liên Hệ

Phần mềm quản lý spa với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Phần mềm tự đồng hóa quy trình quản lý cho khách hàng trên hệ thống máy tính.

Nhóm sản phẩm: Phần mềm > Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý spa với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Phần mềm tự đồng hóa quy trình quản lý cho khách hàng trên hệ thống máy tính.

Phần mềm quản lý spa

Hỗ trợ các tính năng sau:

 1. Tiếp nhận khách hàng
 2. Có tính năng bán hàng các sản phẩm
 3. Quản lý tồn kho sản phẩm
 4. Báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hay ngày bất kỳ
 5. Quản lý từ xa từ trung tâm đến các chi nhánh chung một hệ thống
 6. Phân loại dịch vụ khách hàng cần làm
 7. Lưu hồ sơ khách hàng
 8. Hẹn ngày đến làm dịch vụ
 9. Mỗi lần khách hàng đến chụp hình lưu lại trên phần mềm
 10. Đến ngày hẹn phần mềm tự động nhắn tin báo khách hàng
 11. Các lần khách hàng đến điều lưu lại lịch sử và loại sản phẩm dùng  trước đó
 12. Xem được đến ngày hẹn có tổng bao nhiêu khách…