Phần mềm quản lý quán cafe v3.3

Giá: Liên Hệ

Phần mềm quản lý quán cafe v3.3 với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Phần mềm tự đồng hóa quy trình quản lý cho khách hàng trên hệ thống máy tính.

Nhóm sản phẩm: Phần mềm > Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý quán cafe v3.3 với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Phần mềm tự đồng hóa quy trình quản lý cho khách hàng trên hệ thống máy tính.

Phần mềm chuyên quản lý quán cafe

1. Kéo, thả để chuyển bàn, gộp bàn

2. Tìm kiếm theo tiếng Việt có dấu và Không dấu

3. Sinh phiếu thu tiền khi thanh toán công nợ

4. Tính giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền

5. Hiển thị biểu tượng phân biệt giữa bàn đã in hóa đơn thử cho khách

6. Chế độ tự động sao lưu dữ liệu

7. Giảm giá theo nhóm, giảm giá trên từng mặt hàng

8. Báo cáo:

  • Tổng hợp công nợ theo khách hàng
  • Doanh thu theo loại đồ ăn/uống/khác
  • Tổng hợp thu chi
  • Tổng hợp theo giờ
  • Tổng hợp theo khu vực

9. Quỹ quản lý theo từng tài khoản, có tùy chọn được phép thay đổi ngày hay không?

10. Cả x32 và x64 dùng chung 1 bản, nhỏ gọn và nhanh hơn.

Chú ý: +1 TRIỆU NẾU ĐĂNG KÝ THÊM GÓI XEM BÁO CÁO QUA ĐIỆN THOẠI