Phần mềm quản lý hiệu thuốc

Giá: Liên Hệ

Phần mềm quản lý hiệu thuốc với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Phần mềm tự đồng hóa quy trình quản lý cho khách hàng trên hệ thống máy tính.

Nhóm sản phẩm: Phần mềm > Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý hiệu thuốc với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Phần mềm tự đồng hóa quy trình quản lý cho khách hàng trên hệ thống máy tính.

Phần mềm quản lý hiệu thuốc

Hỗ trợ các tính năng sau:

Quản lý hiệu thuốc theo chuẩn GPP

+ Quản lý thuốc theo hạn sử dụng, theo lô

+ Quản lý theo toa

+ Quản lý hoạt chất

+ Quản lý xuất nhập tồn kho

+ Quản lý bán hàng

+ Theo dõi công nợ khách hàng

+ Theo dõi công nợ nhà cung cấp